Hakkımda

Dr. Ali Yılmaz

Dr. Ali Yılmaz, 1959 doğumludur. Lisans eğitimini Polis Akademisi’nde, yüksek lisansını Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda yapmıştır.

1988 – 1990 yılları arasında ABD’de Güvenlik Ataşesi olarak görev yaptığı dönemde, Chicago kentinde Herold Washington College’de 2 yıllık İngilizce (ESL) programını başarı ile bitiren Yılmaz, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda doktora öğrenimini tamamlamıştır.

Emniyet Teşkilatı Kariyeri

Emniyet Teşkilatında görev yaptığı yıllarda terör, istihbarat, güvenlik ve narkotik birimlerinde görev yapan Dr. Yılmaz, Polis Başmüfettişi iken 2004 yılında Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcılığı, akabinde Genel Müdür V. Görevine atanmıştır.

Mesleki yaşantısını, 2005 – 2009 yılları arasında Gaziantep, 2009 -2012 yılları arasında Antalya İl Emniyet Müdürü olarak sürdüren Dr. Yılmaz, 2012 yılında Emniyet Teşkilatı’ndan kendi isteği ile emekli olmuştur.

Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları

Dr. Yılmaz, 2012 -2014 yılları arasında Antalya’da turizm sektöründe üst düzey yönetici olarak çalışmış, Rixos Grubunda, Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü görevinde bulunmuştur.

Antalya’nın en etkin sivil toplum kuruluşlarından biri olan, Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi Derneği (TEAMDER)’in kurucu başkanı olan Dr Yılmaz, halen bu derneğin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.

Yazarlık Akademik Kariyeri

Dr. Yılmaz, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde ve Adalet Yüksek okulunda “ Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler” dersleri vermiştir.

Dr. Yılmaz, Antalya’nın en başarılı internet haber sitelerinden biri olan MYgazete’degündeme ilişkin haftalık köşe yazıları yazmaktadır.

Güncel Kariyeri

Dr. Yılmaz, kariyer ve liyakati ile uzun süre devlette üst düzey görevlerde bulunmuş, özel sektör tecrübesi olan, sivil toplum örgütlerinde çalışmış, akademisyen ve yazar özellikleri olan bir kişidir.

Bilgi ve deneyimini kullanmak üzere, Eylül 2015’de, kendi ismini taşıyan, “Ali Yılmaz Yönetim Danışmanlık Ltd Şirketi“ni kuran Dr Yılmaz, halen bu şirketin Genel Müdürüdür. “Yönetim ve Organizasyon”, “Kurumsal İlişkiler”, “Yatırım” ve “Suiistimallerin Önlenmesi” konularında firmalara danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Dr. Yılmaz, bir “halkla ilişkiler” ve “kurumsal ilişkiler” uzmanıdır. Birçok devlet adamından aldığı ödüllerin yanı sıra, Kamu, Özel sektör ve STK’lar tarafından verilmiş takdir belgeleri bulunmaktadır.

Dr. Yılmaz’ın; “Madde Bağımlılığı” ve “Özel Güvenlik” konularında 4 adet kitabi, çeşitli dergilerde yayınlanmış olan makaleleri, sivil toplum, demokrasi ve sosyal barış konularında verilmiş konferansları bulunmaktadır.

İyi derecede İngilizce bilen Dr. Yılmaz, evli ve iki erkek mühendis babasıdır.

Dr. Ali Yılmaz – Biyografi Videosu

2018 Dr. Ali Yılmaz. Tüm hakları saklıdır.